“The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists.” Joan Violet Robinson

Xin chào các bạn!

Tôi xây dựng trang web này nhằm mục đích hỗ trợ việc học kinh tế học của các bạn sinh viên. Các tài liệu từ thư mục sô 1 đến 9 ở trang này thích hợp cho giai đoạn thứ ba trong ba giai đoạn để học tốt kinh tế học trong bài viết hướng dẫn học kinh tế học của tôi. Vì vậy, các bạn hãy kiên nhẫn bỏ chút thời gian đọc hết bài viết để có thể sử dụng các tài liệu một cách hiệu quả nhất. Các bạn có thể cũng sẽ muốn xem qua bài viết hướng dẫn học tiếng Anh của tôi.

Sự phân chia giữa các thư mục chủ đề ở trang này chỉ mang tính tương đối, có rất nhiều bài viết có thể cùng một lúc thích hợp để xếp vào nhiều thư mục chủ đề khác nhau. Nội dung tổng quát của các thư mục chủ đề như sau:

1. General Issues. Thư mục này chứa đựng những bài viết về các chủ đề mang tính tổng quát về kinh tế học như phạm vi nghiên cứu của kinh tế học, vai trò của kinh tế học, mối liên hệ giữa kinh tế học và các ngành khoa học khác, hay chuẩn mực đạo đức của nhà kinh tế học, vân vân.

2. Economic Development. Thư mục này chứa đựng những bài viết về chủ đề phát triển kinh tế, từ lịch sử phát triển kinh tế của các quốc gia cho đến các vấn đề đương đại.

3. Human Development. Thư mục này chứa đựng những bài viết liên quan đến đời sống của con người từ giáo dục, sức khỏe, cho đến hạnh phúc của con người nói chung.

4. Society & Environment. Thư mục này chứa đựng những bài viết về mối liên hệ giữa phát triển kinh tế với xã hội và môi trường; ví dụ như bất bình đẳng, vốn xã hội, hay biến đổi khí hậu.

5. Governance. Thư mục này chứa đựng những bài viết liên quan đến các vấn đề về thể chế bao gồm: kinh tế, chính trị, và xã hội; ví dụ như tham nhũng, các nhóm lợi ích, các cân quyền lực quốc tế, vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội.

6. Business Cycle. Thư mục này chứa đựng những bài viết liên quan đến chu kỳ kinh tế (vẫn thường được gọi là kinh tế học vĩ mô ngắn và trung hạn); ví dụ như lạm phát, thất nghiệp, suy thoái hay khủng hoảng kinh tế.

7. Globalization. Thư mục này chứa đựng những bài viết liên quan đến các vấn đề thương mại quốc tế, từ lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, cho đến chính sách thương mại và chính sách công nghiệp.

8. Finance. Thư mục này dành riêng cho các vấn đề liên quan đến khu vực tài chính của nền kinh tế.

9. Statistics. Thư mục này dành riêng cho những bài viết liên quan đến các vấn đề dữ liệu và các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu.

Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy được nhiều điều bổ ích cho việc học và nghiên cứu kinh tế học của mình. Chắc chắn rằng trang web sẽ còn rất nhiều điểm khiếm khuyết, vì thế tôi rất mong nhận được những ý kiến phê bình từ tất cả mọi người để có thể hoàn thiện nó hơn. Mọi ý kiến xin gửi về:

Thân ái!

Hồ Hoàng Anh

*** Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm ***

1. Đây là trang thông tin cá nhân của tôi và không thể hiện quan điểm của bất kỳ tổ chức pháp lý nào mà tôi có liên quan.

2. Tôi không chịu trách nhiệm (tất nhiên) với bất cứ chuyện gì xảy ra với người sử dụng (ví dụ như cận thị, hoặc đau đầu vì đọc và nghiên cứu nhiều quá!).

3. Trang thông tin này là tài sản chung và không có bản quyền, nhưng những bài viết mà tôi chọn lọc để đăng tải ở đây thì có thể có. Mọi người được quyền tự do sử dụng và phân phối trang thông tin này, nhưng khi sử dụng từng tài liệu cụ thể thì xin vui lòng trích dẫn tác giả của bài viết và nguồn thông tin gốc (tôi luôn đính kèm nguồn thông tin gốc trong các tài liệu tôi đăng tải). Nói ngắn gọn là: Đừng đạo văn!

Leave comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: